WYCINKA DRZEW

OFERTA:

  • wycinka drzew

  • koszenie traw

  • przycinanie drzew i krzewów

  • możliwość rozliczenia części kosztów za drzewo